02- 428-9119-21 innovalue@gmail.com

สติ๊กเกอร์

Sticker

สติ๊กเกอร์ PVC สำหรับงานภายในและภายนอกอาคาร ประกอบด้วยหลากหลายรูปแบบตามการใช้งานแบบพื้นใส พื้นขาว รวมถึงแบบมองทะลุ (See-through) สำหรับติดกระจก เราพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์คุณภาพจาก Epson และ HP โดยเฉพาะหมึกแท้ ตรงตามสเปก ให้สีสันสดใส กาวติดแน่นตลอดอายุการใช้งาน

OUR PROJECTS

ผลงานของเรา