02- 428-9119-21 innovalue@gmail.com

เซตจัดนิทรรศการสำหรับออกงาน

Counter / Booth

เซตสำหรับจัดนิทรรศการ ออกบูธโปรโมชั่น หรือจัดอีเว้นกิจกรรมสนับสนุนการขายต่างๆ เรามีทีมงานออกแบบพร้อมผลิตครบจบในทีเดียว ไม่ต้องตามหาทีละชิ้นๆ และยังมีทีมงานที่ปรึกษาในการทำกิจกรรมสนับสนุนการขายอีกด้วย

OUR PROJECTS

ผลงานของเรา